Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

8 Bit Generator Release Date

8 Bit Generator, a new library instrument for Kontakt 5 appropriate for Arcade Games, LoFi, Glitch music, Electronica and more.
It has 160 presets which are split into Seven Categories to quickly select the sound that suits you.

 It will be released January 19th, 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου